Pratham tula vandito प्रथम तुला वंदितो कृपाळा

pratham tula vandito lyrics / प्रथम तुला वंदितो कृपाळा t

प्रथम तुला वंदितो कृपाळा, गजानना, गणराया

विघ्नविनाशक, गुणिजन पालक, दुरित तिमिर हारका
सुखकारक तू, दुःख विदारक, तूच तुझ्यासारखा
वक्रतुंड ब्रम्हांडनायका, विनायका प्रभुराया

सिद्धिविनायक तूच अनंता, शिवात्मजा मंगला
सिंदूर वदना, विद्याधिशा, गणाधिपा वत्सला
तुच ईश्वरा साह्य करावे, हा भवसिंधु तराया

गजवदना तव रूप मनोहर, शुक्लांबर शिवसुता
चिन्तामणी तू अष्टविनायक, सकलांची देवता
रिद्धि सिद्धीच्या वरा, दयाळा  देई कृपेची छाया


Prathama tulā vanditō kr̥pāḷā, gajānanā, gaṇarāyā

Vighnavināśaka, guṇijana pālaka, durita timira hārakā
Sukhakāraka tū, duḥkha vidāraka, tūca tujhyāsārakhā
Vakratuṇḍa bramhāṇḍanāyakā, vināyakā prabhurāyā

Sid'dhivināyaka tūca anantā, śivātmajā maṅgalā
Sindūra vadanā, vidyādhiśā, gaṇādhipā vatsalā
Tuca īśvarā sāhya karāvē, hā bhavasindhu tarāyā

Gajavadanā tava rūpa manōhara, śuklāmbara śivasutā
Cintāmaṇī tū aṣṭavināyaka, sakalān̄cī dēvatā
Rid'dhi sid'dhīcyā varā, dayāḷā dē'ī kr̥pēcī chāyā
SHARE

About shubh

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment