तुझ्या गळा, माझ्या गळा | tuzya gala mazya gala

तुझ्या गळामाझ्या गळा
गुंफू मोत्यांच्या माळा 
ताईआणखि कोणाला ?
चल रे दादा चहाटळा !

तुज कंठीमज अंगठी !
आणखि गोफ कोणाला ?
वेड लागले दादाला !
मला कुणाचे ? ताईला !

तुज पगडीमज चिरडी !
आणखि शेला कोणाला ?
दादासांगू बाबांला ?
सांग तिकडच्या स्वारीला !

खुसू खुसूगालि हसू
वरवर अपुले रुसू रुसू 
चल निघयेथे नको बसू
घर तर माझे तसू तसू.

कशी कशीआज अशी
गंमत ताईची खाशी !
अता कट्टी फू दादाशी

तर मग गट्टी कोणाशी ?
SHARE

About shubh

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment