गोरी गोरीपान, फुलासारखी छान | Gori Gori pan fulasarkhi chan lyrics -ग. दि. माडगूळकर

गोरी गोरीपान, फुलासारखी छान

दादा, मला एक वहिनी आण

गोऱ्या गोऱ्या वहिनीची अंधाराची साडी
अंधाराच्या साडीवर चांदण्यांची खडी
चांदण्यांच्या पदराला बिजलीचा बाण !

वहिनीला आणायाला चांदोबाची गाडी
चांदोबाच्या गाडीला हरणांची जोडी
हरणांची गाडी तुडवी गुलाबाचे रान !

वहिनीशी गट्टि होता तुला दोन थापा
तुला दोन थापा, तिला साखरेचा पापा
बाहुल्यांच्या परी होऊ दोघी आम्ही सान !

-----------ग. दि. माडगूळकर
SHARE

About shubh

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment