man vadhay vadhay bahinabai / मन वढाय वढाय---- बहिणाबाई

man vadhay vadhay bahinabai / मन वढाय वढाय

मन वढाय वढाय ,उभ्या पीकातलं ढोर
किती हाकला हाकला ,फिरी येतं पिकांवर

मन मोकाट मोकाट, याच्या ठाई ठाई वाटा
जशा वार्‍यानं चालल्या, पान्यावर्‍हल्या रे लाटा

मन लहरी लहरी, त्याले हाती धरे कोन ?
उंडारलं उंडारलं, जसं वारा वहादनं

मन पाखरू पाखरू, याची काय सांगू मात ?
आता व्हतं भुईवर, गेलं गेलं आभायात

मन जह्यरी जह्यरी, याचं न्यारं रे तंतर
अरे, इचू, साप बरा, त्याले उतारे मंतर !

मन चपय चपय, त्याले नही जरा धीर
तठे व्हयीसनी ईज, आलं आलं धर्तीवर

मन एवढं एवढं, जसा खाकसंचा दाना
मन केवढं केवढं ?, आभायात बी मायेना

देवा, कसं देलं मन, आसं नही दुनियांत !
आसा कसा रे तू योगी, काय तुझी करामत !

देवा आसं कसं मन ?, आसं कसं रे घडलं ?
कुठे जागेपनी तूले, असं सपनं पडलं !

---बहीणाबाई
SHARE

About shubh

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment